Śmierć rodzica czy małżonka to jedna z tych sytuacji, gdy niemal cały dotychczasowy świat niemalże wali się na głowę. Dla wielu osób to tragedia, z którą bardzo trudno sobie poradzić przez wiele miesięcy. Przede wszystkim emocjonalna, jednak nie da się ukryć, że w wielu przypadkach również finansowa – zwłaszcza gdy niespodziewanie umiera żywiciel rodziny. Co zrobić w takich sytuacjach, w jaki sposób nasze państwo może pomóc i jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać jakiekolwiek wsparcie?

ZUS przygotowany jest na tego typu sytuacje i jeśli tylko spełni się odpowiednie warunki, Zakład powinien przyznać tzw. rentę rodzinną. Zanim zaczniemy się ubiegać o takie świadczenie, trzeba zebrać komplet dokumentów osoby zmarłej. Trzeba tu podkreślić, że renta przysługuje rodzinie osoby, która przed śmiercią miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ewentualnie pobierała zasiłek przedemerytalny.

Ponadto trzeba spełnić przynajmniej jeden dodatkowy warunek. Renta rodzinna przysługuje dzieciom zmarłego (zarówno własnym, jak i tym, których był prawnym opiekunem), które nie ukończyły 16 lat, a w przypadku dzieci uczących się – aż do 25 roku życia. Rentę dostanie także kobieta (lub mężczyzna), która w dniu śmierci małżonka skończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy. Świadczenie przysługuje także każdej wdowie (lub wdowcowi) z co najmniej jednym dzieckiem (do 16 roku życia lub do 25 w przypadku dzieci uczących się). Ponadto renta przysługuje także osobie, która w ciągu 5 lat od śmierci partnera osiągnie wymagany wiek 50 lat lub stanie się niezdolna do pracy.

Rodzinie przysługuje jedna łączna renta, która dzielona jest na wszystkich uprawnionych członków na równe części. Im więcej osób mających prawo do takiego świadczenia, tym jej kwota wzrasta. Jeśli rentę otrzymuje tylko jedna osoba, to ZUS będzie wypłacać 85 procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dla dwóch – 90 proc., a dla trzech i więcej – 95 proc.

Jeśli spełnia się odpowiednie warunki wymienione powyżej, trzeba udać się do swojego oddziału ZUS i złożyć wniosek (potrzebny druk można znaleźć w placówce), do którego należy dołączyć akt zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa, oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej oraz zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki (w przypadku dzieci po 16 roku życia). Jeśli osoba zmarła nie pobierała jeszcze emerytury, to trzeba złożyć dodatkowo jeszcze zaświadczenie od pracodawcy zmarłego o kwocie jego wynagrodzenia, kwestionariusz wykazujący okresy składkowe i nieskładkowe, dokumenty o leczeniu (jeśli zmarły długo nie pracował).